Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - Lise - YABANCI DİLLER

İngilizce zümresinin genel amacı; bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak öğrencilerin bilişsel alanda ilerleme sağlamalarına katkıda bulunmaktır. Gittikçe globalleşen dünyamızda, milletlerarası ilişkiler son hızla devam ederken "yabancı dil öğrenme" ihtiyacı da büyümüştür. Özellikle, ticari, ekonomik ve siyasi hayatta yabancı bir dil bilmek olmazsa olmaz hale gelmiştir. Çünkü bireysel farklılıkları ön planda tutan iş dünyasında sahip olacağınız donanımla yabancı bir dili konuşmak tüm kapıları ardına kadar açacaktır. İkinci ve üçüncü bir yabancı dil bilmek ise büyük avantaj sağlayıp, kişiyi ön plana çıkaracaktır.

  • Her dönemde iki yazılı sınavın yanında bir sözlü sınav "Speaking Exam" ile konuşma becerisine verdiğimiz önemi vurgularız.

  • Öğrencilerimizin gramer ve kelime dağarcıklarını geliştirerek, uygun seviyelere ulaşırlar, doğru telaffuzlarla özgüvenlerini arttırırlar.

  • Teknolojik imkânlar kullanarak dış dünyanın sınıfa taşınmasını sağlanır.

  • Öğrencilerin derse katılımları için farklı yöntem ve tekniklere başvurulur ve aktif katılım sağlanır.

  • Öğrencilerin tartışmaları, sunum yapmaları, yazma becerilerine sahip olmaları amaçlanır.

  • ‘Yaşam boyu öğrenme’ ilkesi doğrultusunda dil edinimlerinden yararlanmaları amaçlanır.