Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - Lise - BİLİM/SANAT/SPOR

MÜZİK

Öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini ifade etmek için evrensel bir dil olan müziği kullanarak farklı kültürlerle iletişim kurmayı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirerek müziği hayatına katmayı öğretmek temel varlık sebebimizdir.

Lisede müzik dersleri; bireyin zamanla edinmiş olduğu bilgi ve becerilerle, yaşamı, doğayı, duygu ve düşüncelerini, yaratıcılığını da katarak müzik yoluyla ifade edebilmesini hedefler. 

 • Bireysel ve toplu olarak yapılan çalışmalardan zevk alan, müziğe karşı olumlu tutumlar sergileyebilme,

 • Karşılaşacağı sorunları müzikal yaratıcılığını kullanarak, duygu ve düşünceleri ile ifade edebilme,

 • Doğayı, çevreyi ve yaşamı duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak müzik yoluyla anlatabilme, 

 • Müzik Bilimini anlama, bu konuda yaratıcı fikirler ve eylemler ortaya koyabilme,

 • Okul orkestrası gibi toplu yapılan müzik çalışmalarında takım halinde çalışabilme, 

 • Müzik derslerinde ve kulüplerinde edindiği bilgileri ve geliştirdiği becerileri sosyal hayatında kullanabilme

SPOR

Amacımız insanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında, bedensel ve ruhsal geliştirmektir.

Hedefimiz bedensel yönden sağlıklı olan insan biz duygusunu geliştirerek, takım ruhunu ve kendine güvenini kazanmış, milli ve manevi amaçların niteliklerini taşıyan, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta ATATÜRK olmak üzere Türk büyüklerini kendine örnek alan, davranışlarını kontrol edebilen, DOĞRU, TEMİZ, DÜZENLİ, ÖZ GÜVENİ GELİŞMİŞ, DİSİPLİNLİ, özgür zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.   


Beden Eğitimi ve Sporun Okulumuzdaki Hedefleri:

 • Günlük işlerini ve yaşayışlarını en verimli şekilde yürütebilecek kuvvet, çeviklik, elastikiyet, çabukluk ve dayanıklılık sağlamak.

 • İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi duruş alışkanlıkları kazandırmak.

 • Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırmak.

 • Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretmek.

 • Bireyi topluma hazırlamak.

 • Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı öğretmek.

 • Toplumsal sorumluluğu geliştirmek.

 • Kültürel zevk, duyarlılık sağlamak.