Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - Lise - PDR

Günümüzün modern eğitim anlayışı Gelişimsel Rehberliği gerekli kılmıştır. Öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, duygusal gelişimini de hedefler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Bireysel Görüşmeler

Öğrenci ile yüz yüze yapılan görüşmeler, danışman ile kurulan iletişim kalitesine göre en verimli ve etkili rehberlik hizmeti olabilir. Bu nedenle öğrencilerimizle nitelikli, işlevsel, yapılandırılmış görüşmeler yapılmaktadır. Öğretim yılı çalışma takvimi, öğrenci ihtiyaçları, okuldaki diğer eğitimcilerin gözlemleri, envanter raporları, test sonuçları, sınav puanları, danışman öğretmenin isteği, veli görüşmesi neticesi gibi pek çok nedenle öğrencilerimizle PDR uzmanlarımız bir araya gelir.

Bireysel görüşmelerimizde amaç, öğrencimizin yaşantısındaki değişkenlerin etkilerini kontrol etmesi ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda destek verilmesidir. Akran sorunları, akademik hedefler, aile ve çevre beklentileri, öğrenim sistemi içindeki aşamalar, sınavlar bu dönemde yüksek stres kaynağı olabilir. Öte yandan yine bu tür etkenler, motivasyon düşüklüğüne de yol açabilir. Bu nedenle öğretim yılının her iki yarısında da periyodik bireysel görüşmeler yapılır. Ve bunun dışında öğrenci kendi isteği ile uzmanlarımız ile görüşme talep edebilir.

Veli Görüşmeleri

PDR Birimimiz, velilerimizle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Ulaşılabilir danışmanlık ve yarar sağlayan rehberlik hizmetlerimiz, velilerimizin, daha başarılı anne- baba olmaları için sunulur.

  • Öğrenci davranışlarının gözlemlenmesiyle,

  • Öğrenciye uygulanan test, envanter sonucunda oluşan verilerle,

  • Öğretmenin bilgi paylaşımıyla,

  • Ölçme değerlendirme çalışmalarının sonucu gerek duyulan durumlarda, velilerimiz okulumuza davet edilir.

  • Velinin görüşme isteği, daha yararlı bir çalışma için randevu verilerek karşılanır.

Öğrenci İçin Grup Çalışmaları

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara akran desteği sağlayabilmek amacıyla, güvenli bir ortamda, bir uzman liderliğinde, farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, elde edilen bilgiler ışığında, aynı konuda sorun yaşayan öğrencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, 8-12 öğrenciyle yapılır. Grup çalışmalarının neler olacağı akademik takvimimizde belirtildiği gibi, öğretim yılında oluşan ihtiyaçlara göre de oluşturulur. Çalışmaya liderliği, okul psikologlarımız ve rehberlik uzmanlarımız yapar.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Etkinlikler; öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak düzenlenir. Ders araç gereçleri ve sınıfın teknoloji donanımından başka PDR Birimimizin, hedeflenen kazanıma yönelik ürettiği etkinlik ve dokümanlar kullanılır.